Wojciech  Kmieciak
gallery/po
gallery/bez tytułu
gallery/herb

Kadencja 2014 - 2018

gallery/pionowo

Radny Rady Miejskiej

w Swarzędzu

gallery/facebook_ikon
gallery/imgres
gallery/przyciete b
gallery/20140814-dsc_0031-2

Rada Miejska potrzebuje w swoich szeregach ludzi pełnych zapału i energii - dajmy więc szansę przedstawicielom młodego pokolenia. Jestem przekonana, że oddanie głosu na Wojtka to właściwy wybór. 

Bożena Szydłowska
Poseł na Sejm RP

Moje wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie pokazuje, iż widoczna u Wojtka pasja, determinacja i chęć zaangażowania się w sprawy samorządu, gwarantują, że będzie on godnie reprezentować swoich wyborców.

Barbara Antoniewicz
Radna Powiatu Poznańskiego

Szanowni Państwo
Dziękuję za udzielone poparcie w wyborach samorządowych. Uzyskałem w nich 208 głosów i tym samym zostałem Radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu. Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie i zobowiązanie. Dołożę wszelkich starań, aby moje działania służyły dobru mieszkańców naszej gminy. Już teraz bardzo proszę o kontakt w sprawach, które powinny zostać poruszone na forum Rady.

Okręg nr 9: 
Adama Mickiewicza, Bramkowa, Cechowa, Gołębia, Górków, Gruszczyńska, Jana Kilińskiego, Kącik, Kosynierów, Kórnicka ( od Rynku do drogi krajowej 92), Krótka, Mała Rybacka, Mylna, Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaski, Plac Niezłomnych, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Rynek, Strzelecka od nr 1 do 13, Św. Marcina, Warszawska, Wiankowa, Wielka 
Rybacka, Zamkowa od nr 1 do 26, Zapłocie

Wspólne posiedzenie komisji - 7 stycznia 2015
     W środę 7 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej. Jego tematem przewodnim była dyskusja nad budżetem Miasta i Gminy Swarzędz, którego projekt dostępny jest pod tym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie6/2010.

     W trakcie spotkania poruszyłem następujące tematy:


Komunikacja miejska: 
   W najbliższym czasie - w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych - planowane jest dalsze rozwijanie taboru posiadanego przez gmiinę. Poddałem pod rozwagę pomysł zakupu oprócz dużych autobusów, małych busów które miałyby przewozić pasażerów na mniej obłożonych liniach. Pozwoliłoby to na ograniczenie w tym przypadku kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz mogłoby przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych środków.

 

Rewitalizacja:
    W ubiegłym roku zostały opublikowane założenia narodowego programu rewitalizacji do roku 2022, które określają ogólne warunki jakie powinny spełniać uchwalane lokalne programy rewitalizacji. Zaproponowałem, żeby w roku bieżącym Rada Miejska podjęła ten temat na jednym ze swoich posiedzeń. Opracowanie programu rewitalizacji jest szczególnie istotne z punktu widzenia pozyskania funduszy zewnętrzych, które mogłyby zostać przeznaczone na przedsięwzięcia dotyczące m.in. obszaru starego rynku w Swarzędzu. Wstępnie punkt dotyczący rewitalizacji w Swarzędzu został wpisany do planu pracy na październik. 
 

 

V Sesja Rady Miejskiej - 27 stycznia 2015
     Głównym tematem ostatniej sesji było rozpatrzenie uchwały ws. przyjęcia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2015 rok. Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 166 146 433 zł, natomiast wydatki powinny zamknąć się w kwocie 161 946 433 zł - w tym wydatki majątkowe nieco ponad 38 mln zł. Największą tegoroczną inwestycją realizowaną przez gminę będzie dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Zalasewie, na ten cel zaplanowano ponad 22 mln zł. Za przyjęciem budżtu głosowało 18 obecnych radnych. W budżecie zabezpieczono także środki na opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń po Straży Pożnarnej przy ul. Barmkowej na cele muzealne (planowane jest tutaj utworzenie Muzeum Ziemi Swarzędzkiej) oraz kamienicy przy ul. Wrzesińskiej 2 (możliwe że przeniesiona zostanie tutaj część wydziałów UMiG z ratusza). Cały projekt budżetu dostępny jest pod tym adresem : http://api.esesja.pl/posiedzenie6/2088

 

     W trakcie sesji rozpatrywaliśmy także uchwały dotyczące m.in.:

• zasad i trybu umarzania  należności pieniężnych mających charakter cyilnoprawny przypadających Gminie Swarzędz;

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej Gminy;

• zmiany częsci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Garbów i Zalasewa.

 

Zapoznaliśmy się również z planami pracy poszczególnych Komisji na 2015 rok jak i planem pracy całej Rady Miejskiej.

 

 

https://popieramkomorowskiego.pl/
gallery/11041785_851450354918286_1074865364040898605_n (1)

Wybory w Stworzyszeniu "Młodzi Demokraci" - Koło Poznań

     5 marca 2015 r. odbyły się wybory w poznańskim Kole Młodych Demokratów. Na nową kadencję 2015-2016 przewodniczącym został wybrany Paweł Kmieciak, który uzyskał jednogłośne poparcie wszystkich zebranych członków. Do zarządu zostali wybrani: Matylda Połeć, Rafał Giedrojć, Zbyszko Czarnota, Michał Olejniczak oraz Wojciech Kmieciak. Bardzo dziękuję za zaufanie i możliwość dalszej pracy w zarządzie. Młodzi Demokraci to największa społeczno-polityczna organizacja młodzieżowa, wspólnie organizujemy liczne akcje promujące m.in. udział ludzi młodych w życiu publicznym czy propagowanie idei samorządności.

     Wraz z wyborami zakończyła się także dwuletnia kadencja dotychaczsowego przewodniczącego Koła Jamesa Behr, który przez ostatnie 2 lata włożył wiele pracy i wysiłku w rozwój Stowarzyszenia, pokazał jak można sprawnie i z sukcesami być liderem Młodych Demokratów.

Od lewej: W. Kmieciak, Z. Czarnota, M. Połeć, P. Kmieciak,
R. Giedrojć, M. Olejniczak

Wizja lokalna Komisji Gospodarki Rady Miejskiej - 15 kwietnia 2015 r.

     Dzisiejsza wizja lokalna związana była z tematem najbliższej Komisji Gospodarki "Drogi gminne, ich remonty, plany utwardzeń". Byliśmy m.in. na ul. Transportowej, ul. Rabowickiej, zapoznaliśmy się z planami dotyczącymi drogi dojazdowej wzdłuż trasy 92. Pojechaliśmy również sprawdzić problem, który powstał w związku z zablokowaniem przejazdu ulicami Ogrodniczej i Krętej w Janikowie. 
Posiedzenie Komisji Gospodarki odbędzie się 21 kwietnia w ratuszu o godz. 8.00.

Komisja Gospodarki 21 kwietnia 2015 r.

     Na dzisiejszej Komisji Gospodarki omawialiśmy stan dróg gminnych oraz plany ich remontów. Duża część spotkania dotyczyła drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej 92 i możliwości dojazdu do firm zlokalizowanych w tym miejscu. Omawialiśmy również ograniczenia prędkości na drogach gminnych oraz możliwości ewentualnych usprawnień w komunikacji autobusowej (analizę przebiegu linii autobusowych i rozkładów jazdy zaplanowano również na czerwcowe posiedzenie KG). 
    Wśród materiałów sesyjnych szczególną uwagę zwróciliśmy na uchwałę dotyczącą bonifikat przy przekształceniach użytkowania wieczystego w prawo wlasnoci. Wpłynęły również uchwały o nadaniu nazw dla 2 rond: Floriana Fiedlera - rondo przy zjeździe z wiaduktu przy.ul Polnej oraz św. Floriana przy dworcu kolejowym w Swarzędzu.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 23 kwietnia 2015 r.

     Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dokonaliśmy przeglądu wydatków z budżetu gminy na miejskie imprezy. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy w tym roku przeznaczonych będzie na organizację Józefinek (1-3 maja) oraz Dni Swarzędza (27-28 czerwca). Drugim punktem spotkania była analiza stanu terenów rekreacyjnych i ścieżek rowerowych. Rozmawialiśmy m.in. o możliwości modernizacji chodnika przy przystani nad Jeziorem Swarzędzkim i przedłużeniu ścieżki rowerowej nad Doliną Cybiny do Uzarzewa.

XI sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu - 23 czerwca 2015

    Na dzisiejszej sesji podejmowaliśmy m.in. uchwały dotyczące zmian w swarzędzkiej komunikacji autobusowej oraz zapoznaliśmy się z perspektywami jej rozwoju. W trakcie wypowiedzi burmistrza Mariana Szkudlarka padła informacja o planowanej integracji komunikacji z Poznaniem od 1 lipca 2016 (w najbliższym czasie ma zostać podpisany list intencyjny w tej sprawie). Wszystkie szczegóły ewentualnego porozumienia nie są jeszcze znane, ponieważ negocjacje nadal trwają. Poza tym, padła również deklaracja wprowadzenia darmowej komunikacji dla rodzin wielodzietnych i seniorów od 2016 roku oraz dla młodzieży i studentów od 2017 roku. 
        Otrzymałem także odpowiedź na interpelację dotyczącą opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla Swarzędza. Obecnie gmina stara się o dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na ten cel. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w ciągu najbliższych miesięcy.
        Na sesji wnioskowałem również o remont schodów przy wiadukcie w ul. Polnej od strony Gimnazjum nr 2 - jest to droga wojewódzka, a więc ewentualne działania zostaną podjęte po uchwaleniu środków przez Sejmik Województwa.

gallery/20150623_173505

Spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej

     W czwartek 18 czerwca odbyło się kolejne spotkanie TMZS. Gościem zebrania był  Ireneusz Golda, wielokrotny mistrz Polski w rzucie młotem, uczestnik Olimpiady w Moskwie,  23 – krotny  rekordzista Polski,  mieszkaniec naszej gminy. Rozmawialiśmy m.in. o możliwościach rozwoju lekkoatletyki, wyzwaniach jakie stoją przed sportowcami którzy zaczynają swoją karierę oraz o infrastrukturze sportowej.

Komisja gospodarki - 16 czerwca.
     
   Na dzisiejszym posiedzeniu komisji udaliśmy się na wizję lokalną do bazy transportowej swarzędzkiej komunikacji autobusowej. Zapoznaliśmy się m.in. z potrzebami inwestycyjnymi (odwodnienie terenu, termomodernizacja budynków, przystosowanie warsztatu do naprawy autobusów przegubowych) oraz funkcjonowaniem dyspozytorni. Dyskutowaliśmy także o perspektywach rozwoju komunkikacji w najbliższych latach poprzez zakup nowego taboru oraz utworzenie nowych linii autobusowych. Jedną z propozycji bylo, aby przy zakupie nowych autobusów, przystosować je również do przewozu rowerów poprzez montaż specjalnych stojaków. W najbliższym czasie gmina będzie się również ubiegać o dofinansowanie na zakup autobusu o napędzie hybrydowym. W dalszej kolejności omówilismy materiały na sesję która odbędzie się 23 czerwca.

gallery/10400011_1108019632558045_5781344920219762719_n
gallery/111

XIII sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu
     

     Jedna z dzisiaj omawianych uchwał, dotyczyła pozbawienia kategorii drogi gminnej dawnej drogi krajowej nr 5. Problem utrzymania odcinka tej drogi przebiegającej przez naszą gminę, pojawił się wraz z oddaniem do użytku drogi ekspresowej, przez co Swarzędz borykał się z problemem przeznaczania co roku dużych środków na utrzymanie infrastruktury, która powinna być zarządzana przez inne jednostki. Przez okres kiedy gmina była zarządcą drogi z budżetu gminy przeznaczono na jej utrzymanie ponad 600 tys. zł.
  W wyniku podjętych działań samorządowców, przy silnym wsparciu ze strony parlamentarzystów, uchwalone zostały nowe przepisy, które umożliwiły zmianę kategorii drogi gminnej na drogę wojewódzką. Szczególnie duży udział w tej inicjatywie miała pani poseł Bożena Szydłowska, która konsekwentnie i skutecznie propagowała wprowadzenie korzystnych dla gmin przepisów w ustawie. Dzięki temu możliwe będzie zaoszczędzenie rocznie kilkuset tysięcy zł w budżecie.

     Na sesji zapoznaliśmy się również ze stanem przygotowań swarzędzkich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, podjęliśmy zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok, a także odbyliśmy wizytację w nowej Szkole Podstawowej w Zalasewie, która
z pewnością będzie gotowa 1 września na przyjęcie ponad 500 uczniów.

 

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Zalasewie - 03.09.2015 r.

     
Wspaniała atmosfera i piękna oprawa artystyczna przygotowana przez uczniów. Ich występy były pięknym początkiem nauki w nowej szkole. Licznie zebrani goście, parlamentarzyści, samorządowcy mieli okazję zobaczyć jak wygląda placówka na miarę XXI wieku. Chociaż koszt budowy placówki, który wyniósł 36 mln zł, jest bardzo duży, to placówka robi wrażenie. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową, sala audiowizualna na 300 miejsc, boiska sportowe, jasne przestronne klasy. Teraz pozostaje jedynie dofinansować pozostałe swarzędzkie szkoły, aby również w nich uczniowie mogli uczyć się w tak dogodnych warunkach.

Ogólnopolskie zawody wędkarskie honorowych dawców krwi

     
Krwiodawcy to ludzie, którzy ofiarowują cenny dar jakim jest krew, niezbędna przy wielu zabiegach czy operacjach. W minioną niedzielę Klub Honorowych Dawców Krwi w Swarzędzu przy pomocy organizacyjnej ze strony wędkarzy z Koła Swarzędz Miasto, zorganizował ogólnopolskie zawody. Pomimo deszczowej i zimnej pogody, wystartowało liczne grono uczestników ze Swarzędza, Kostrzyna, Biedruska, Inowrocławia i innych miejscowości. Rywalizowali oni nad Jeziorem Swarzędzkim o miano najlepszego wędkarz wśród krwiodawców. Na uczestników w tę ciężką pogodę czekała gorąca grochówka i liczne nagrody. Puchary i medale dla zwycięzców miałem przyjemność wręczać razem z poseł Bożeną Szydłowską, radną powiatu poznańskiego Barbarą Antoniewicz oraz prezesem HDK Swarzędz Eugeniuszem Jackiem.

Komisja Gospodarki 22.09 i Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 24.09


   Głównymi tematami na komisjach w tym tygodniu były zmiany w Wieloletniej Prognozie FInansowej, do której wpisaliśmy kilka nowych inwestycji:

 • zakup nowych autobusów dla swarzędzkiej komunikacji oraz modernizacja bazy transportowej - w latach 2016 - 2018 przeznaczyliśmy na ten cel po 1 mln zł;
 • nowe budynki komunalne w latach 2017 - 2018 - 4,1 mln zł;
 • na budżet obywatelski w latach 2016 - 2018 przeznaczyliśmy po 1,5 mln zł;
 • adaptacja i wyposażenie budynku po dawnej strażnicy przy ul. Bramkowej 6 oraz adaptacja pomieszczeń przy ul. Bramkowej 4 na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - 1,5 mln zł na lata 2017 - 2018.

​      Dokonaliśmy również zmian w dotychcas zapisanych inwestycjach które obejmują m.in.:

 • budowę kładki na drogą krajową nr 92 - 1,6 mln zł;
 • modernizacją ulic w centrum Swarzędza (Nowy Świat, Zamkowa, Bramkowa, Gołębia, Plac Powstańców Wielkopolskich) - 3,5 mln zł;
 • wsparcie techniczne dla OSP Swarzędz i Kobylnica - 1,35 mln zł;
 • rewitalizacja starówki w Swarzędzu - 450 tys. zł.

​      Nie są to oczywiście wszystkie planowane inwestycje, do bardziej szczegółowych danych odsyłam do api.esesja.pl. Zmiany zostaną zatwierdzone na sesji 29.09.

 

      Razem z radnym Mateuszem Matuszakiem złożyliśmy również wniosek o budowę sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu. Przedstawiony on został również na Komisji Oświaty Kultury i Sportu, na której zarówno burmistrz jak i radni wyrazili aprobatę dla takiego pomysłu. Dlatego realizacja tej inwestycji prawopodobnie dojdzie so sktuku w 2018 lub 2019 roku.

 

       Na czwartkowej Komisji przedstawione zostały również osiągnięcia sportowe naszych szkół. Okazuje się, że jako gmina zajęsliśmy pierwsze miesjce w powiecie poznańskim, a najlepszymi szkołami ze Swarzędza były: Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Gimnazjum nr 2. Gratulacje i tak trzymać !

gallery/wniosek sala gimnastyczna gimnazjum nr 2
gallery/p9240012

Protest przeciwko łamaniu Konstytucji RP.

     Krótka relacja z akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" w Poznaniu w związku z ostatnimi decycjami podejmowanymi przez parlament i prezydenta.

 

Manifestacja KOD 12.12.2015 r.

     Przemówienie z manifestacji zorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji 12 grudnia 2015 r. na Placu Wolności w Poznaniu.

 

gallery/wiesci1
gallery/wiesci2
gallery/wiesci3
gallery/wiesci4

Wieści samorządowe 2015 - gazetka podsumowująca pierwszy rok kadencji w Radzie Miejskiej Swarzędza.

 

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Swarzędzu - rekordowe 123 407 zł !

     Swarzędzanie kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca i potrafią wspomóc potrzebujacych. Razem pobiliśmy kolejny rekord, podczas tegorocznego finału zebrano 123 407 zł - poprawiliśmy ubiegłoroczny wynik o ponad 36 tys. zł. 

         Gratulacje dla wszystkich którzy przyczynili się do tego wspaniałego sukcesu i od miesięcy pracowali przy organizacji tego przedsięwzięcia.

 

fot.: Swarzędzki Sztab WOŚP

gallery/12473643_1667251203556393_1587724411634495624_o

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 22.01.2016 r.

     Na pierwszej w 2016 roku KOKiS dyskutowaliśmy m.in. o kryteriach przyjmowania uczniów do swarzędzkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zwróciliśmy również uwagę na potrzebę zachęcania rodziców do posyłania 6-latków do pierwszej klasy. Nasze szkoły są dobrze przygotowane do przyjęcia maluchów, a wprowadzona niedawno ustawa zmieniająca obowiązkowy wiek uczęszczania do szkoły narazi prawdopodobnie naszą gminę na dodatkowe koszty, co odbije się również na naszym wyniku finansowym.

   W trakcie komisji odwiedziliśmy również Biliotekę Publiczną. W trakcie wizytacji zapoznaliśmy się z potrzebami i propozycjami pracowników placówki.

gallery/20160121_153033
gallery/20150906_135229
gallery/szkola 6
gallery/dsc_0226
gallery/dsc_0213
gallery/20150618_190148

XVIII sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu

     Program sesji był wyjątkowo bogaty i mieliśmy okazję wspólnie debatować nad licznymi aspektami funkcjonowania naszej gminy. Rozmawialiśmy o udziale Swarzędza w związkach międzygminnych:

 • Schronisko dla zwierząt - zapoznaliśmy się z ze szczegółami odnośnie funkcjonowania schroniska w Skałowie w ciągu pierwszych miesięcy jego działalności. Uważam, że duże wyrazy uznania należą się całemu personelowi placówki. Są to ludzie bardzo dobrze przygotowani do swojej pracy i traktują ją raczej jako powołanie niż obowiązek. 
 • GOAP - przedstawiono nam problemy z jakimi obecnie zmaga się GOAP, są to m.in. zaległe należności powstałe w 2014 roku oraz problem z ustaleniem i wyegzekwowaniem od mieszkańców opłat za odpady. Są jednak także pozytywne strony - niedługo zostanie uruchomiony Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów co przyczyni się do oszczędności i pozwoli w najbliższych latach, bez podwyżki opłat, wyjść na prostą GOAP.
 • Puszcza Zielonka - zaznajomiliśmy się z planami związku na budowę i rozdział kolejnych kilometrów kanalizacji. W ramach IV etapu w naszej gminie zostanie wybudowanych ponad 21 km kanalizacji.

​     Podjęliśmy także szereg uchwał, które dotyczyły m.in. walki z uzależnieniami czy zasad przyjmowania uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimanzjów. Jedną z najważniejszych uchwał było przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, chociaż na chwilę obecną nie wiąże się to jeszcze z konkretnymi środkami na poprawę jakości środowiska, to daje nam możliwość starania się o dofinansowania z Unii Europejskiej na takie działania jak: wymiana kotłów węglowych, termomodernizacja budynków czy zakup nowych autobusów.

 

     W międzyczasie dostałem również odpowiedź na interpelację dotyczącą kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Swarzędza. Wprowadzone niedawno zmiany narażą niestety naszą gminę na dodatkowe wydatki na oświatę i problemy z zapewnieniem miejsc w przedszkolach dla wszystkich chętnych. W ocenie burmistrza nowe przepisy mogą dla Swarzędza oznaczać dodatkowy wydatek w wysokości nawet 2 mln zł - niestety rząd nie przedstawił dotąd samorządom pomysłu na rekompensatę takiego wydatku. Mała liczba uczniów w pierwszych klasach przyczyni się także do ograniczenia liczby etatów - w związku z czym część nauczycieli może zostać pozbawiona pracy. Bardzo negatynie oceniam niedawno wprowadzone zmiany i to, że samorząd musi teraz poradzić sobie ze skutkami złych decyzji podjętych nieodpowiedzialnie, pod osłoną nocy przez większość sejmową.

 

gallery/20160127_095358_hdr
gallery/niskoemisyjna
gallery/projekt_unia

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 18.02.2016r.

     W trakcie ostatniej Komisji mieliśmy okazję wizytować na terenach Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy halę sportową, a następnie udaliśmy się na pływalnię.

     Zapoznaliśmy się z projektem przebudowy kompleksu sportowego przy św. Marcinie - w tym roku powstanie tam bieżnia z poliuretanową nawierzchnią i 4 torami, na boisku zostanie zamontowany automatyczny system nawadniania murawy, a za jedną z brakem zostanie wygospodarowane miejsce na bieżnię do skoku w dal. Wybudowane będzie także zaplecze sportowe z szatniami, a istniejące boisko treningowe przejdzie gruntowną przebudowę i otrzyma nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem. Przy okazji wjazd na stadion zostanie utwardzony i otrzyma nawierzchnię z kostki brukowej.

     Następnie pracownicy SCSiR przedstawili nam plany na kolejne lata - są to m.in. wymiana parkietu na hali sportowej oraz wykorzystanie pomieszczenia na pływalni na utworzenie nowej sauny parowej. Przedstawiono nam również jak na przestrzeni lat kształtowała się liczba korzystających z placówek SCSiR oraz jak wygląda współpraca z klubami sportowymi w zakresie korzystania ze swarzędzkich obiektów sportowych.

      Jako komisja podjęliśmy wniosek, aby w 2017 roku w budżecie Swarzędza wygospodarować środki na budowę parkingu u zbiegu ulic Kosynierów i św. Marcin. Na kolejne lata zawnioskowaliśmy również o budowę parkingu przy hali sportowej - tak żeby sukcesywnie poprawiać nie tylko samą bazę sportową, ale również umożliwić mieszkańcom komfortowe z niej korzystanie.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 31.03.2016r.

     Na dzisiejszej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu mieliśmy okazję wizytowaćOśrodek Kultury w Swarzędzu - można powiedzieć, że zwiedziliśmy go od piwnic aż po strych, dzięki czemu mogliśmy na własne oczy przekonać się jak wiele wysiłku w funkcjonowanie przeróżnych sekcji wkładają pracownicy OK. Cały czas adoptowane są nowe pomieszczenia na potrzeby mieszkańców i prowadzone są tam zajęcia taneczne, muzyczne czy plastyczne.
      W trakcie wizytacji zaproponowałem również, żebyśmy jako Komisja złożyli wniosek o remont łazienek w budynku, które są już wysłużone i należy je przystosować do obecnych standardów - wniosek uzyskał poparcie wszystkich członków Komisji.
Jako Komisja poprosiliśmy również o wykonanie koncepcji budowy muszli koncertowej na terenie OK - małego obiektu, który mógłby przy sprzyjającej pogodzie służyć do przeprowadzenia małych, kameralnych koncertów i przestawień.

Wspólne Posiedzenie Komisji 31.05.2016 r.

     Na dzisiejszym Wspólnym Posiedzeniu Komisji mieliśmy okazję zapoznać się z planami zmian w polityce mieszkaniowej Swarzędza na najbliższe lata. 
     Pierwszą realizowaną inwestycją będzie budowa mieszkań komunalnych przy ul. Wrzesińskiej w Jasinie. Powstanie tam 48 lokali rozmieszczonych w 2 budynkach. Projekt ten jest adaptacją budynków z ul. Staniewskiego. Budowa rozpocznie się w br. a zakończenie planowane jest na przełom 2017/2018. 
    Jest to jednak dopiero początek budownictwa mieszkaniowego, które w dalszych latach kontynuowane będzie przez STBS. Kolejnym etapem będzie budowa kamienicy przy ul. Kilińskiego w Swarzędzu (obecnie plac wykorzystywany na parking). W ten sposób zagospodarowywane mają być kolejne obszary w centrum Swarzędza - obecne budynki należące do miasta będą stopniowo przekazywane do STBS, a te które nie przedstawiają znaczącej wartości architektonicznej zostaną rozebrane, by w ich miejscu postawić mieszkania komunalne oraz mieszkania pod wynajem z zabudową nawiązującą do starówki. Będzie to zarówno alternatywa dla kupna mieszkań na własność zwłaszcza dla młodych rodzin, ale także przyczyni się to do rewitalizacji naszego śródmieścia. Naturalnie nie stanie się to na przestrzeni 2-3 lat, ale koncepcja i plany muszą wybiegać znacząco do przodu żeby przy planowaniu kolejnych budżetów, można zabezpieczyć na ten cel odpowiednie finansowanie.
     Moje obawy budzi brak rozwiązania przy tej okazji problemu z parkingami w centrum miasta. Nowy budynek przy ul. Kilińskiego zlikwiduje miejsca parkingowe w tym miejscu, a w zamian nie powstaną kolejne. Do jednego mieszkania przewidziane będzie również tylko 1 miejsce parkingowe, co przy dzisiejszych realiach w mojej opinii jest niewystarczające. Zaproponowałem żeby postarać się wygospodarować przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, jednak ten pomysł nie zyskał akceptacji. Może miejsca parkingowe nie są najważniejsze, ale trzeba zadbać o to żeby w centrum była ich wystarczająca liczba zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych - dobrą zasadą powinna być konieczność wygospodarowania nowego miejsca parkingowego w innej lokalizacji przy jego likwidacji związanej z realizacją inwestycji.
     Pojawił się pomysł budowy parkingu podziemnego pod placem Powstańców Wielkopolskich, jednak jest to dopiero koncepcja i żadnych szczegółów ani kosztorysów jeszcze nam nie przestawiono.

gallery/ul wrzesinka
gallery/ul wrzesinka1
gallery/kilinskiego

 Budynek przy ul. Wrzesińskiej - projekt

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wrzesińskiej - projekt

Koncepcja budynku przy ul. Kilińskiego

Wizytacja w ITPOK

     W poniedziałek mieliśmy okazję zwiedzić nowy obiekt jakim jest poznańska spalarnia śmieci ( a właściwe instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych). Pkmimo wszystkich problemów związanych z GOAP, akurat ta inwestycja wygląda na profesjonalnie przeprowadzoną i zarządzana przez osoby mające w tym fachowe doświadczenie. Dopiero na miejscu widać jak skomplikowany i potrzebny jest to obiekt dla prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami.

Swarzędzka Komunikacja Autobusowa

     

Na Wspólnym Posiedzeniu Komisji mieliśmy okazję zapoznać się  z funkcjonowaniem Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej organizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Oprócz podstawowych danych o liczbie obsługiwanych linii czy długości tras, przedstawiono nam kilka ciekawych danych dotyczących SKA.

 • średni wiek taboru to ponad 10 lat;
 • cały czas spada sprzedaż biletów - w 2011 miesięczna sprzedaż siędała nawet 500 tys. zł, a w 2015 rzadko przekraczała 400 tys. zł miesięcznie;
 • dopłaty do SKA z budżetu gminy systematycznie rosną - 5,8 mln zł w 2015 roku wobec 2,1 mln zł w 2011.

W bieżącym roku ZGK dokonało zakupu 2 poleasingowych autobusów, których koszt łącznie z wyposażeniem wyniósł ok 360 tys. zł – zostały wyprodukowane w 2003 i 2004 roku.

Plany na 2017 rok:

 • zakup nowego autobusu oraz remont bazy transportowej w Garbach;
 • planowane jest także wdrożenie darmowych przejazdów dla młodzieży uczącej się;
 • kolejną kwestią jest integracja transportu autobusowego i kolejowego poprzez utworzenie węzłów przesiadkowych przy dworach w Swarzędzu i Kobylnicy.
gallery/komunikacja_05072016_69046-page-004
gallery/komunikacja_05072016_69046-page-011
gallery/komunikacja_05072016_69046-page-012

Źródło: prezentacja na WPK 05.07.2016r

Drugie wydanie Wieści Samorządowych - zapraszamy do lektury

 

gallery/wieści_wkmieciak2016_3-1
gallery/wieści_wkmieciak2016_3-2
gallery/wieści_wkmieciak2016_3-3
gallery/wieści_wkmieciak2016_3-4

Spotkanie Obywatelskie WIelkopolskie

 

 

    Do Wielkopolski zjechało blisko 100 parlamentarzystów by w ramach „Obywatelskie Wielkopolskie” rozmawiać o przyszłości Polski. W Swarzędzu rozmawiać można było z Urszula Augustyn, Sławomirem Nitrasem, Norbertem Obryckim i Bożeną Szydłowską.

      Celem spotkań organizowanych przez Platformę Obywatelską w ramach akcji #ObywatelskieWielkopolskie jest rozmowa z mieszkańcami. Posłowie i senatorowie PO w środę 15 marca pojawili się w każdym wielkopolskim powiecie. W powiecie poznańskim spotkanie zorganizowano właśnie u nas.

      W swarzędzkim spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, co sprawia, że pod względem frekwencyjnym plasuje nas to na czołowym miejscu nie tylko w Wielkopolsce. Co warte podkreślenia, większość przybyłych nie było członkami Platformy Obywatelskiej.

     Tradycją stało się już, że do Swarzędza przyjeżdżają politycy znani z ekranów telewizyjnych. Gościliśmy dotąd m.in. ministrów Izabelę Leszczynę, Jacka Rostowskiego czy Borysa Budkę. Tym razem w gościnnych progach EuroHOTELu pojawili się: posłanka Urszula Augustyn (wiceminister edukacji w rządzie premier Ewy Kopacz, minister edukacji narodowej w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej), poseł Sławomir Nitras (były europarlamentarzysta i były doradca w rządzie Ewy Kopacz, w gabinecie cieni wiceminister spraw zagranicznych) oraz poseł Norbert Obrycki (były marszałek województwa zachodniopomorskiego, były senator, w gabinecie cieni wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej). Razem z nimi zasiadła gospodyni i organizatorka spotkania, posłanka Bożena Szydłowska, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet i członek Komisji Finansów Publicznych.

    Wśród poruszanych przez mieszkańców tematów, bo to oni pytali, a goście odpowiadali, dominowały sprawy dotyczące nas wszystkich – reforma oświaty, pozycja Polski w Unii Europejskiej, stan służby zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, spółdzielczość czy zapowiedziana przez rządzących zmiana ordynacji wyborczej do samorządów. Dyskutowano także o potencjalnych koalicjach jakie może stworzyć dzisiejsza opozycja parlamentarna.

Łańcuch Światła w Swarzędzu

 

     W poniedziałek 24 lipca na swarzędzkim rynku razem z ok. 200 mieszkańcami Swarzędza i okolic zapaliliśmy Łańcuch Światła. W ten sposób właćżyliśmy się w ogólnopolskie manifestacje mające na celu zachamowanie szkodliwej, niekonstytucyjnej reformy sądownictwa.

    Wielkie podziękowania dla naszych Mieszkańców, któzy pomimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody pokazali swoje zaangażowanie.

gallery/20170724_213119