Wojciech  Kmieciak
gallery/po
gallery/bez tytułu
gallery/herb

Kadencja 2014 - 2018

gallery/pionowo

Radny Rady Miejskiej

w Swarzędzu

gallery/facebook_ikon
gallery/imgres

propozycje:

  Program rewitalizacji obszaru śródmieścia - obszar starówki miejskiej w Swarzędzu powinien stać się wizytówką naszego miasta. Aby to osiągnąć niezbędna jest współpraca w tym zakresie władzy samorządowej, mieszkańców i przedsiębiorców z tego obszaru. Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebne będą środki finansowe pochodzące zarówno z budżetu gminy jak i ze źródeł zewnętrznych. W  nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 istnieje możliwość pozyskania funduszy m.in. na rewitalizację zaniedbanych obszarów śródmiejskich. Uważam, że powinniśmy skorzystać z tej okazji i jak najszybciej przygotować się na pozyskanie tych środków.

 

•   Zagospodarowanie terenów po Swarzędzkich Fabrykach Mebli - na przestrzeni lat te tereny ulegały coraz większej dewastacji. Rada Miejska powinna poprzez dostępne środki rozpocząć zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne w sprawie tego miejsca. Tylko przy współudziale mieszkańców i władzy samorządowej będzie można sensownie zagospodarować ten obszar. Jest to niepowtarzalna szansa by w centrum naszego miasta stworzyć przestrzeń przyjazną do życia i zastąpić ruiny nową tkanką miejską.

 

•   Remonty dróg lokalnych i infrastruktury komunalnej - pomimo dynamicznego rozwoju naszej gminy w samym jej sercu w dalszym ciągu są miejsca w których nie wybudowano kanalizacji lub nie wyremontowano nawierzchni dróg. Uważam, że przy obecnie dostępnych środkach, realne jest pokrycie obszaru śródmieścia w 100% siecią kanalizacji oraz przebudowa na tym terenie dróg lokalnych.

 

•   Rozbudowa strefy rekreacyjnej nad Jeziorem Swarzędzkim - jest to obszar, który w przyszłości może stać się szczególnie atrakcyjny dla mieszkańców. Chociaż proces oczyszczania akwenu potrwa jeszcze kilka lat, to nic nie stoi na przeszkodzie aby rozwijać na tym terenie infrastrukturę turystyczną. W najbliższych latach należy skupić się na utworzeniu plaży miejskiej, rozbudowie przystani nad jeziorem i budowie ścieżek dydaktycznych i rowerowych wokół jeziora.